Polski

Weekly Service Times – Tygodniowy Harmonogram Nabożeństw:

Sobota:

6pm – Wieczernia (po Wieczerni moźliwość przystąpienia do spowiedzi)

Niedziela:

9:30am

– Godziny Kanoniczne („Czasy”) (jęz. angielski)

– Boska Liturgia (jęz. angielski)

– Spotkanie w sali parafialnej/wspólny posiłek oraz lekcje religii dla dzieci i młodzieży

11:30am

– Boska Liturgia (jęz. cerkiewno-słowiański/angielski)

– Spotkanie w sali parafialnej/współny posiłek oraz lekcja religii dla dzieci i młodzieży

Uwaga!

W Wielkie Święta wypadajace w środku tygodnia świąteczne Liturgie sprawowane sa wieczorem dnia poprzedzającego o godz. 7:30pm.

Ks. Protopresbiter Joseph Kopka, Proboszcz

Ks. Jonathan Lincoln, Wikariusz

Ks. Proto-Diakon John Coleman

Ks. Diakon Lawrence Dugoni

Ks. Diakon Jerzy Pietrowski